Widget HTML #1

Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib Tentang Hidup Ilmu Cinta Teman dan Sabar

Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab 23 Pra Hijriah atau 599 Masehi. Beliau wafat pada 21 Ramadan 40 Hijriyah atau 661 Masehi. Ali adalah salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Ali merupakan sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, setelah menikah dengan Fatimah az-Zahra. Ia pernah menjabat sebagai salah seorang khalifah pada tahun 656 sampai 661.

Menurut Islam Sunni, ia adalah Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Syi'ah berpendapat bahwa ia adalah Imam sekaligus Khalifah pertama yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW. (wikipedia)

Kata mutiara Ali bin Abi Thalib tentang teman


Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib

1. "Janganlah engkau merasa senang dengan banyaknya teman, selama mereka bukan orang yang baik-baik. Sebab, kedudukan teman seperti api, sedikitnya adalah kenikmatan, sedangkan banyaknya adalah kebinasaan." - Ali bin Abi Thalib

2. "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu." - Ali bin Abi Thalib

3. "Bergaulah dengan cara yang mengundang ratap-tangis orang bila kau meninggal dunia, dan tariklah simpati mereka selama engkau hidup bersama mereka." - Ali bin Abi Thalib

4. "Jangan menginginkan persahabatan orang yang tak menginginkannya darimu.” - Ali bin Abi Thalib

5. “Lunakkan sikapmu terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian itu pasti akan memperlunak sikapnya terhadapmu.” - Ali bin Abi Thalib

6. “Seorang yang benar-benar kawan karib ialah yang menjaga kepentinganmu dikala engkau sedang berada jauh darinya.” - Ali bin Abi Thalib

7. “Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya.” - Ali bin Abi Thalib

8. “Jangan mengucapkan kata-kata yang menertawakan pribadi seseorang walaupun engkau hanya menirukan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain.” - Ali bin Abi Thalib

9. “Jangan membuat kecewa orang yang telah berbaik sangka terhadapmu, dan jangan melanggar hak saudaramu semata-mata disebabkan kau begitu yakin akan kuatnya hubungan dengannya. Seseorang yang selalu kau langgar haknya tidak akan rela menjadi saudaramu.” - Ali bin Abi Thalib

10. “Seseorang tak patut disebut sebagai teman bila ia tak menjaga hak kawannya dalam tiga keadaan, ketika ia ditimpa bencana, ketika sedang bepergian jauh dan ketika ia meninggal dunia.” - Ali bin Abi Thalib

11. “Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan ampuni yang bersalah padamu.” - Ali bin Abi Thalib

12. “Angan menjadikan musuh saudaramu sebagai kawanmu sehingga dengan begitu engkau telah memusuhi saudaramu sendiri.” - Ali bin Abi Thalib

13. “Cintailah sahabatmu sampai ke suatu batas, krn mungkin ia akan berbalik menjadi musuhmu suatu hari kelak.  Dan bencilah musuhmu hingga ke suatu batas krn mungkin kelak ia berbalik menjadi sahabatmu” - Ali bin Abi Thalib

14. “Bertanyalah tentang kawan seperjalananmu sebelum bertanya tentang jalan yang akan kau lalui. Bertanyalah tentang calon tetanggamu sebelum bertanya tentang rumah yang akan kau diami.” - Ali bin Abi Thalib

15. “Ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi nenek moyang.”- Ali bin Abi Thalib

16. ”Wahai anakku, jangan sekali-kali memilih seorang bodoh sebagai kawan karibmu, sebab ia hanya akan mendatangkan kesulitan bagimu sementara ia justru ingin  menolongmu. Jangan kau jadikan seorang bakhil sebagai temanmu, sebab ia akan menjauhkan diri darimu justru pada saat engkau sangat membutuhkannya." - Ali bin Abi Thalib

17. "Jangan berkawan dengan orang yang berbudi rendah, sebab ia akan ‘menjualmu’ dengan semurah harga. Dan jangan berteman dengan seorang pendusta, sebab ia sama saja dengan fatamorgana, mendekatkan bagimu yang jauh dan menjauhkan yang dekat.” - Ali bin Abi Thalib

18. “Sebaik-baik teman, jika engkau tidak membutuhkannya, dia akan bertambah dalam kecintaannya kepadamu, dan jika engkau membutuhkannya, dia tidak akan berkurang sedikitpun kecintaannya kepadamu." - Ali bin Abi Thalib

19. “Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka.” - Ali bin Abi Thalib

20. “Orang yang paling terasing ialah yang tidak mempunyai kawan karib yang amat dikasihi dan mengasihinya.” - Ali bin Abi Thalib

21. “Perlakukan kawanmu seperti perlakuanmu terhadap kerabatmu.” - Ali bin Abi Thalib

22. “Adakalanya seorang yang dekat kekerabatannya namun lebih jauh dari yang jauh. Dan ada pula yang jauh kekerabatannya namun lebih dekat dari yang dekat.” - Ali bin Abi Thalib

Kata mutiara Ali bin Abi Thalib tentang kejujuran


Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib

1. “Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta dan rasa hormat.” - Ali bin Abi Thalib

2. “Berhati-hatilah dengan kebohongan, baik besar atau pun kecil, serius ataupun bercanda, karena jika seorang menceritakan sebuah kebohongan kecil, maka dia akan memiliki keberanian untuk menceritakan kebohongan besar.” - Ali bin Abi Thalib

3. “Kejujuran akan menyelamatkanmu meski kamu merasa takut akan hal itu.” - Ali bin Abi Thalib

4. “Wahai manusia, cobalah untuk berlaku jujur karena Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Hindari berbohong karena itu akan merusak imanmu. Ketahuilah bahwa orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara pendusta berada di ambang kehancuran dan kebinasaan.” - Ali bin Abi Thalib

Kata mutiara Ali bin Abi Thalib tentang cinta dan wanita


Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib

1. “Kecemburuan seorang wanita adalah kekufuran, sedangkan kecemburuan seorang laki-laki adalah keimanan.” - Ali bin Abi Thalib

2. “Sesungguhnya wanita sanggup menyembunyikan cinta selama empat puluh tahun, namun tidak sanggup menyembunyikan kebencian walau hanya sesaat.” - Ali bin Abi Thalib

3. “Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai.” - Ali bin Abi Thalib

4. “Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu.” - Ali bin Abi Thalib

5. “Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.” - Ali bin Abi Thalib

Kata mutiara Ali bin Abi Thalib tentang ilmu


Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib

1. “Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu.” - Ali bin Abi Thalib

2. “Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.” - Ali bin Abi Thalib

3. “Ikatlah ilmu dengan menulis.” - Ali bin Abi Thalib

4. “Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya: pencari ilmu dan pencari harta.” - Ali bin Abi Thalib

5. “Apabila akal tidak sempurna maka kurangilah berbicara.” - Ali bin Abi Thalib

6. “Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya.” - Ali bin Abi Thalib

7. “Memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya sama saja menjilatnya. Tetapi melalaikan pujian bagi orang yang berhak menerimanya menunjukkan kebodohan dan kedengkian.” - Ali bin Abi Thalib

8. “Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.” - Ali bin Abi Thalib

9. “Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah.” - Ali bin Abi Thalib

Kata mutiara Ali bin Abi Thalib tentang sabar


Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib

1. ”Kesabaran itu ada dua macam: sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini.” - Ali bin Abi Thalib

2. ”Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.” - Ali bin Abi Thalib

3. “Telanlah amarahmu sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis dan lebih lezat daripada itu.” - Ali bin Abi Thalib

4. “Sifat pemarah adalah musuh utama akal.” - Ali bin Abi Thalib

5. “Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan.” - Ali bin Abi Thalib

6. “Sisihkan gelombang-gelombang kerisauan dengan kekuatan kesabaran dan keyakinan.” - Ali bin Abi Thalib

Kata mutiara Ali bin Abi Thalib tentang hidup


Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib

1. "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia.” - Ali bin Abi Thalib

2. "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.”

3. "Memaafkan adalah kemenangan terbaik.” - Ali bin Abi Thalib

4. “Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan adakalanya menjadi obat penyembuh.” - Ali bin Abi Thalib

5. “Jadilah orang yang dermawan tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir.” - Ali bin Abi Thalib

6. “Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya.” - Ali bin Abi Thalib

7. “Manusia adalah musuh bagi apa yang tidak dia ketahui.” - Ali bin Abi Thalib

8. “Tanda-tanda orang nan celaka antara lain: bergairah dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan haram dan menjauhi nasihat.” - Ali bin Abi Thalib

9. “Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu.” - Ali bin Abi Thalib

10. “Orang yang hanya berfikir bagi kepentingan perutnya sahaja maka harga dirinya serupa dengan apa yang keluar dari isi perutnya.” - Ali bin Abi Thalib

11. “Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian, di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu.” - Ali bin Abi Thalib

12. “Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati.” - Ali bin Abi Thalib

13. “Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” - Ali bin Abi Thalib

14. “Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.” - Ali bin Abi Thalib

15. “Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan.” - Ali bin Abi Thalib

16. “Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu.” - Ali bin Abi Thalib

17. “Hati manusia adalah seperti binatang buas. Barangsiapa hendak menjinakkannya, akan diterkamnya.” - Ali bin Abi Thalib

18. “Kesempatan datang bagai awan berlalu. Pegunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu.” - Ali bin Abi Thalib

19. “Yang terbaik di antara kalian ialah mereka nan berakhlak paling mulia.” - Ali bin Abi Thalib

20. “Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit.” - Ali bin Abi Thalib

21. “Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang-orang baik.” - Ali bin Abi Thalib

22. “Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi.” - Ali bin Abi Thalib

23. “Hiburlah hatimu, siramilah ia dengan percikan hikmah. Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih.” - Ali bin Abi Thalib

24. “Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri.” - Ali bin Abi Thalib

25. “Orang yang berdoa tanpa beramal sama halnya seperti pemanah tanpa busur.” - Ali bin Abi Thalib

26. “Menjaga air muka adalah hiasan bagi orang miskin, sebagaimana syukur adalah hiasan bagi orang kaya.” - Ali bin Abi Thalib

Kata mutiara Ali bin Abi Thalib tentang fitnah

1. "Barangsiapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya." - Ali bin Abi Thalib

2. "Barangsiapa menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mencurigakan janganlah ia menyalahkan orang lain yang berburuk sangka kepadanya." - Ali bin Abi Thalib

Kata mutiara Ali bin Ali Thalib tentang berani

1. "Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapan pun dia tidak akan menjadi orang berani." - Ali bin Abi Thalib

2. "Keberanian seseorang sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat." - Ali bin Abi Thalib

Semoga bermanfaat.

5 komentar untuk "Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib Tentang Hidup Ilmu Cinta Teman dan Sabar"

Comment Author Avatar
Ya Allah, Jadikanlah kami pecinta Ali. Tanamkanlah kecintaan terhadap Ali ke dalam hati kami dan janganlah kau cabut cinta tersebut dari hati kami hingga menuju liang lahat. Amin Yaa Rabbal 'Aalamiin

Comment Author Avatar
Ternya bbanyak sekali ya kata bijak yang diucapkan beliau. Masyaallah
Comment Author Avatar
Tentang hidup: kenapa yg hanya nomer 2 tidak tertulis nama Alibin abu thalib, ?